Summer Series / Cyfres yr Haf

Summer Series – Evening Races

For 2024, we are pleased to announce a new series of local midweek evening trail races taking place over the summer months. We hope to hold 4 races in the series this year!

Race 1 – Ras Hwyrnos Nant yr Arian Wednesday 17th April

 Nant yr Arian visitor centre

6pm – Primary School (approx. 1 mile)

Year 3 & 4

Year 5 & 6

7pm – Secondary school & Seniors

Secondary school (approx. 3 miles)

 Seniors (approx. 5 miles)

Entry: £5 Adults / £3 Children

ONLINE ENTRIES NOW OPEN

 

Race 2 – Ras yr Hafod Wednesday 8th May

Hafod Estate Pontrhydygroes

6pm – Primary School (approx. 1 mile)

Year 3 & 4

Year 5 & 6

      6:30pm – Secondary School (approx. 2 miles)

Year 7-9

      7:15pm – Secondary School & Seniors

Year 10-13 (approx. 3 miles)

Seniors (approx. 6 miles)

Entry: £5 Adults / £3 Children

ONLINE ENTRIES NOW OPEN

Any enquiries contact Tomos Roberts on rasybarcud@gmail.com

Race 3 – Llanwrtyd – 22/05/24 (details TBC)

 

Race 4 – Longwood, Llanbed – 19/06/24 (provisional)

HQ @ Clwb Rygbi Llanbed Rugby Club

Cyfres yr Haf – Rasys gyda’r hwyr

Ar gyfer 2024 rydym yn falch iawn i gyhoeddi cyfres newydd o rasys llwybrau lleol, gyda’r hwyr, dros fisoedd yr haf. Rydym yn obeithiol o gynnal 4 digwyddiad eleni!

Ras 1 – Ras Hwyrnos Nant yr Arian Mercher 17 Ebrill

Canolfan ymwelwyr Nant yr Arian

6pm – Ras gynradd (tua 1 milltir)

Bl. 3 a 4

Bl. 5 a 6

7pm – Rasys ysgol uwchradd ac oedolion

Ysgol uwchradd (tua 3 milltir)

Ras Oedolion (tua 5 milltir)

Pri: £5 Oedolion / £3 Plant

COFRESTRWCH ARLEIN NAWR

Ras 2 – Ras yr Hafod Mercher 8 Mai

Ystad Hafod, Pontrhydygroes

6pm – Ras gynradd (tua 1 milltir)

Bl. 3 a 4

Bl. 5 a 6

      6:30pm – Ysgol uwchradd (tua 2 filltir)

Bl. 7-9

      7:15pm – Rasys Ysgol Uwchradd ac Oedolion

Bl. 10-13 (tua 3 milltir)

Oedolion (tua 6 milltir)

Pris: £5 Oedolion / £3 Plant

COFRESTRU AR Y NOSON

Unrhyw ymholiadau i Tomos Roberts ar rasybarcud@gmail.com

Race HQ – Hafod Estate Office, SY25 6DX.

Ras 3 – Llanwrtyd – 22/05/24 (i’w gadarnhau)

 

Ras 4 – Longwood, Llanbed – 19/06/24 (provisional)

HQ @ Clwb Rygbi Llanbed Rugby Club

Canlyniadau / Results 2023

Ras 1: Ras Hwyrnos Nant yr Arian – 19/04/23

Ras 2: Ras yr Hafod – 03/05/23

Ras 3: Ras Hwyrnos Long Wood – 21/06/23

Canlyniadau / Results 2022

Ras 1: Ras Hwyrnos Nant yr Arian – 20/04/22

Ras 2: Ras yr Hafod – 04/05/22

 

Record y cyrsiau / Course records

Ras Hwyrnos Nant yr Arian

Dynion / men: Ben Porter – 31:45 (2024)

Merched / women: Ffion Price – 34.52 (2023)

Ras yr Hafod

Dynion / men: Owain Schiavone – 35:18 (2022)

Merched / women: Ffion Price – 38.16 (2023)

Ras Hwyrnos Long Wood

Dynion / men: Owain Schiavone – 34:54 (2023)

Merched / women: Dee Jolly – 41:35 (2023)