Summer Series / Cyfres yr Haf

Summer Series – Evening Races

As we return to racing in 2022 we are pleased to announce a new series of local midweek evening trail races taking place over the summer months. The series begins with the two events below, with more to follow!

Ras Hwyrnos Nant yr Arian Wednesday 20th April

 Nant yr Arian visitor centre

6pm – Primary School (approx. 1 mile)

Year 3 & 4

Year 5 & 6

7pm – Secondary school & Seniors

Secondary school (approx. 3 miles)

 Seniors (approx. 5 miles)

Entry: £5 Adults / £3 Children

Ras yr Hafod Wednesday 4th May

Hafod Estate Pontrhydygroes

6pm – Primary School (approx. 1 mile)

Year 3 & 4

Year 5 & 6

      6:30pm – Secondary School (approx. 2 miles)

Year 7-9

      7:15pm – Secondary School & Seniors

Year 10-13 (approx. 3 miles)

Seniors (approx. 6 miles)

Entry: £5 Adults / £3 Children

ENTRIES ON THE NIGHT

Any enquiries contact Tomos Roberts on rasybarcud@gmail.com or Dic Evans on 07773435073

Cyfres yr Haf – Rasys gyda’r hwyr

Wrth i ni ddychwelyd i rasio yn 2022 rydym yn falch iawn i gyhoeddi cyfres newydd o rasys llwybrau lleol, gyda’r hwyr, dros fisoedd yr haf. Mae’r gyfes yn dechrau gyda’r ddau ddigwyddiad isod, gyda mwy i ddilyn!

Ras Hwyrnos Nant yr Arian Mercher 20 Ebrill

Canolfan ymwelwyr Nant yr Arian

6pm – Ras gynradd (tua 1 milltir)

Bl. 3 a 4

Bl. 5 a 6

7pm – Rasys ysgol uwchradd ac oedolion

Ysgol uwchradd (tua 3 milltir)

Ras Oedolion (tua 5 milltir)

Pri: £5 Oedolion / £3 Plant

Ras yr Hafod Mercher 4 Mai

Ystad Hafod, Pontrhydygroes

6pm – Ras gynradd (tua 1 milltir)

Bl. 3 a 4

Bl. 5 a 6

      6:30pm – Ysgol uwchradd (tua 2 filltir)

Bl. 7-9

      7:15pm – Rasys Ysgol Uwchradd ac Oedolion

Bl. 10-13 (tua 3 milltir)

Oedolion (tua 6 milltir)

Pris: £5 Oedolion / £3 Plant

COFRESTRU AR Y NOSON

Unrhyw ymholiadau i Tomos Roberts ar rasybarcud@gmail.com neu Dic Evans ar 07773435073

Race HQ – Hafod Estate Office, SY25 6DX.

Canlyniadau / Results

Ras 1: Ras Hwyrnos Nant yr Arian – 20/04/22

Ras 2: Ras yr Hafod – 04/05/22