Summer Series / Cyfres yr Haf

Summer Series – Evening Races

As we return to racing in 2022 we are pleased to announce a new series of local midweek evening trail races taking place over the summer months. The series begins with the two events below, with more to follow!

Race 1 – Ras Hwyrnos Nant yr Arian Wednesday 20th April

 Nant yr Arian visitor centre

6pm – Primary School (approx. 1 mile)

Year 3 & 4

Year 5 & 6

7pm – Secondary school & Seniors

Secondary school (approx. 3 miles)

 Seniors (approx. 5 miles)

Entry: £5 Adults / £3 Children

Race 2 – Ras yr Hafod Wednesday 4th May

Hafod Estate Pontrhydygroes

6pm – Primary School (approx. 1 mile)

Year 3 & 4

Year 5 & 6

      6:30pm – Secondary School (approx. 2 miles)

Year 7-9

      7:15pm – Secondary School & Seniors

Year 10-13 (approx. 3 miles)

Seniors (approx. 6 miles)

Entry: £5 Adults / £3 Children

ENTRIES ON THE NIGHT

Any enquiries contact Tomos Roberts on rasybarcud@gmail.com or Dic Evans on 07773435073

Race 3 – Builth Wells, Wednesday 6th June

Near Hundred House, Builth Wells / Llandrindod

(Full details to follow soon)

Cyfres yr Haf – Rasys gyda’r hwyr

Wrth i ni ddychwelyd i rasio yn 2022 rydym yn falch iawn i gyhoeddi cyfres newydd o rasys llwybrau lleol, gyda’r hwyr, dros fisoedd yr haf. Mae’r gyfes yn dechrau gyda’r ddau ddigwyddiad isod, gyda mwy i ddilyn!

Ras 1 – Ras Hwyrnos Nant yr Arian Mercher 20 Ebrill

Canolfan ymwelwyr Nant yr Arian

6pm – Ras gynradd (tua 1 milltir)

Bl. 3 a 4

Bl. 5 a 6

7pm – Rasys ysgol uwchradd ac oedolion

Ysgol uwchradd (tua 3 milltir)

Ras Oedolion (tua 5 milltir)

Pri: £5 Oedolion / £3 Plant

Ras 2 – Ras yr Hafod Mercher 4 Mai

Ystad Hafod, Pontrhydygroes

6pm – Ras gynradd (tua 1 milltir)

Bl. 3 a 4

Bl. 5 a 6

      6:30pm – Ysgol uwchradd (tua 2 filltir)

Bl. 7-9

      7:15pm – Rasys Ysgol Uwchradd ac Oedolion

Bl. 10-13 (tua 3 milltir)

Oedolion (tua 6 milltir)

Pris: £5 Oedolion / £3 Plant

COFRESTRU AR Y NOSON

Unrhyw ymholiadau i Tomos Roberts ar rasybarcud@gmail.com neu Dic Evans ar 07773435073

Race HQ – Hafod Estate Office, SY25 6DX.

Ras 3 – Llanfair ym Muallt, Mercher 6ed Gorffennaf

RACE CANCELLED / RAS WEDI’I GOHIRIO

(details of new date to follow soon / manylion dyddiad newydd i ddilyn yn fuan)

Ger Hundred House, Llanfair ym Muall / Llandrindod

(Manylion llawn i ddilyn yn fuan)

Canlyniadau / Results

Ras 1: Ras Hwyrnos Nant yr Arian – 20/04/22

Ras 2: Ras yr Hafod – 04/05/22