Summer Series / Cyfres yr Haf

Summer Series – Evening Races

For 2023, we are pleased to announce a new series of local midweek evening trail races taking place over the summer months. The series begins with the two events below, with more hopefully to follow!

Race 1 – Ras Hwyrnos Nant yr Arian Wednesday 19th April

 Nant yr Arian visitor centre

6pm – Primary School (approx. 1 mile)

Year 3 & 4

Year 5 & 6

7pm – Secondary school & Seniors

Secondary school (approx. 3 miles)

 Seniors (approx. 5 miles)

Entry: £5 Adults / £3 Children

ENTRIES ON THE NIGHT

(Click to download entry form)

Race 2 – Ras yr Hafod Wednesday 3rd May

Hafod Estate Pontrhydygroes

6pm – Primary School (approx. 1 mile)

Year 3 & 4

Year 5 & 6

      6:30pm – Secondary School (approx. 2 miles)

Year 7-9

      7:15pm – Secondary School & Seniors

Year 10-13 (approx. 3 miles)

Seniors (approx. 6 miles)

Entry: £5 Adults / £3 Children

ENTRIES ON THE NIGHT

Any enquiries contact Tomos Roberts on rasybarcud@gmail.com or Dic Evans on 07773435073

Race 3 – Longwood, Lampeter – Wednesday 21 June

HQ @ Clwb Rygbi Llanbed Rugby Club

6pm – Primary

7pm – Secondary and Senior race

Entry: £5 Adults / £3 Children

Online pre-entry

Cyfres yr Haf – Rasys gyda’r hwyr

Ar gyfer 2023 rydym yn falch iawn i gyhoeddi cyfres newydd o rasys llwybrau lleol, gyda’r hwyr, dros fisoedd yr haf. Mae’r gyfes yn dechrau gyda’r ddau ddigwyddiad isod, gyda mwy i ddilyn!

Ras 1 – Ras Hwyrnos Nant yr Arian Mercher 19 Ebrill

Canolfan ymwelwyr Nant yr Arian

6pm – Ras gynradd (tua 1 milltir)

Bl. 3 a 4

Bl. 5 a 6

7pm – Rasys ysgol uwchradd ac oedolion

Ysgol uwchradd (tua 3 milltir)

Ras Oedolion (tua 5 milltir)

Pri: £5 Oedolion / £3 Plant

COFRESTRU AR Y NOSON

(Cliciwch i lawr lwytho ffurflen gofrestru Ras Hwyrnos Nant yr Arian)

Ras 2 – Ras yr Hafod Mercher 3 Mai

Ystad Hafod, Pontrhydygroes

6pm – Ras gynradd (tua 1 milltir)

Bl. 3 a 4

Bl. 5 a 6

      6:30pm – Ysgol uwchradd (tua 2 filltir)

Bl. 7-9

      7:15pm – Rasys Ysgol Uwchradd ac Oedolion

Bl. 10-13 (tua 3 milltir)

Oedolion (tua 6 milltir)

Pris: £5 Oedolion / £3 Plant

COFRESTRU AR Y NOSON

Unrhyw ymholiadau i Tomos Roberts ar rasybarcud@gmail.com neu Dic Evans ar 07773435073

Race HQ – Hafod Estate Office, SY25 6DX.

Ras 3 – Longwood, Llanbed – Nos Fercher 21 Mehefin

HQ @ Clwb Rygbi Llanbed Rugby Club

6pm – Cynradd

7pm – Uwchradd ac Oedolion

Cofrestru: £5 Oedolion / £3 Plant

Cofrestru ar-lein

Canlyniadau / Results 2023

Ras 1: Ras Hwyrnos Nant yr Arian – 19/04/23

Ras 2: Ras yr Hafod – 03/05/23

Ras 3: Ras Hwyrnos Long Wood – 21/06/23

Canlyniadau / Results 2022

Ras 1: Ras Hwyrnos Nant yr Arian – 20/04/22

Ras 2: Ras yr Hafod – 04/05/22