Cyfres yr Haf 1: Ras Hwyrnos Nant yr Arian 2022

Please find below the results of the Ras Hwyrnos at Nant yr Arian (20/04/22).  We hope the positions are accurate, but the times might not be, but this won’t affect your position at the end of the series. We were really pleased with the turnout and many clubs were represented. Everyone has earned points which will be added to the others that you earn during the series. Please hold onto your race number and bring it to your next race.

Enillwyr y ras ysgolion cynradd / Primary school race winners

We hope that you all enjoyed the race and we’re looking forward to meeting you at the next one at the Hafod (04/05/22).

Many thanks to Nant yr Arian Visitor Centre for welcoming and accommodating us for the evening and to all the officials and marshals that helped.

Gweler isod ganlyniadau Ras Hwyrnos Nant yr Arian (20/04/22). Rydym yn gobeithio bod y safleoedd i gyd yn gywir – efallai na fydd yr amseroedd yn hollol fanwl, ond fydd hyn ddim yn effeithio ar eich safleoedd ar ddiwedd y gyfres. Rydym yn falch iawn gyda’r nifer o redwyr a ddaeth i’r ras a’r clybiau oedd yn cael ei cynrychioli. Mae pawb wedi ennill pwyntiau, a bydd rhain yn cael eu hychwanegu at bwyntiau’r rasys sydd i ddod yn ystod y gyfres. Cadwch afael ar eich rhif ras os gwelwch yn dda, a dod a hwn gyda chi i’r ras nesaf. Gobeithio eich bod wedi mwynhau’r ras ac rydym yn edrych ymlaen i’ch gweld yn y nesaf yn yr Hafod (04/05/22)

Diolch yn fawr iawn i Ganolfan Ymwelwyr Nant yr Arian am ein croeawu am y noson, ac i’r holl swyddogion a stiwardiaid fu’n helpu. 

Race Results Nant yr Arian Juniors

Race Results Nant yr Arian Seniors

Race Report / Adroddiad Ras @ Cambrian News

Race Report / Adroddiad Ras @ broaber360.cymru

Race Report / Adroddiad Ras @ County Times